Gema Alcañíz / Cap d’Educació Ambiental IMEDES

Cap d’Educació Ambiental de l’empresa IMEDES
Membre del col·lectiu # EA26
Llicenciada en Biologia i màster en Estratègies de Gestió Ambiental per la Universitat de València.
Més de 15 d’experiència com a tècnica de medi ambient i educadora ambiental. Des de 2006 treball en IMEDES dissenyant, coordinant i executant programes, projectes i campanyes d’educació, comunicació i participació ambiental.
Actualment participo en l’elaboració d’el Pla d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat com a coordinadora de l’apartat de xarxes socials i educació ambiental.