Joan Olmos / Professor d'Urbanisme Universitat Politècnica de València

Joan Olmos Llorens és doctor enginyer de camins i professor titular d’Universitat. Amb vint-i-cinc anys de docència a la Universitat Politècnica de València, és autor de diverses publicacions tècniques, ha sigut subdirector de la revista Ingeniería y Territorio (1999-2012, Col·legi d’Enginyers de Camins). Te presència habitual en la premsa escrita i en publicacions especialitzades, i ve participant en moviments socials en defensa del territori. És membre del col·lectiu Terra Crítica.

La política territorial, l’urbanisme, els transports i els seus impactes ambientals i socials, són els principals eixos de la seua activitat docent i divulgativa. Fou director general d’obres públiques de la Generalitat Valenciana (1983-88) i degà del seu col·legi professional (1980-83). Coautor, entre altres publicacions: “Quin territori?” (2001, UV), “Pensar València” (2002, UPV), “Llibre verd del territori Valencià” (2006, Escola Valenciana), “Terra crítica 2001-2007” (2008, UV i UPV). Acaba de publicar el llibre “La reconquista de l’espai públic. València, els nostres carrers i les nostres places”.